SPOŁEM KAMIENNOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓWHISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY " SPOŁEM" KAMIENNOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W KAMIENNEJ GÓRZE

Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców
" Społem" działa na rynku lokalnym od ponad sześćdziesięciu lat. Jej początki sięgają daty 8 września 1945 r. kiedy to w Kamiennej Górze w lokalu starostwa odbyło się Walne Zgromadzenie Organizacyjne Spółdzielni Spożywców . Na zebraniu tym zatwierdzono statut spółdzielni,który podpisało 15 członków
założycieli oraz starosta Kamiennej Góry i wybrano 9 członków rady nadzorczej .W skład pierwszego zarządu Spółdzielni weszli :
- Marzec Władysław
- Miasztal Mieczysław
- Szczepański Stefan
Ówczesna nazwa spółdzielni brzmiała : Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Przyszłość " w Kamiennej Górze. Dnia 9 września 1945 r. sporządzono wniosek do
Sądu Okręgowego Wydział Rejestru Handlowego w Jeleniej Górze o wpis do rejestru. Spółdzielnia zrzeszała w wówczas 133 członków i prowadziła 2 sklepy spożywcze oraz jeden monopolu spirytusowego. W tym czasie na terenie ówczesnego powiatu kamiennogórskiego powstały jeszcze zamknięte spółdzielnie spożywców w :
- Spółdzielnia Spożywców Pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego "LNIARZ",
- Spółdzielnia Zamknięta Spożywców Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego " WISŁA" ,
- Rzeźniczo - Wędliniarska Spółdzielnia Pracy Użytkowników "Podhale",
- Spółdzielnie Pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego .W 1948 rozpoczęto proces łączenia mniejszych spółdzielni w większe. 11 grudnia 1949 r. podjęto uchwałę o połączeniu Spółdzielni w jedną Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Kamiennej Górze skupiając:
- 46 sklepów
- 6 restauracji
- 2 hotele
- 2 piekarnie
- 1 zakład rzeźniczo-wędliniarski
W 1966r. w wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych spółdzielczości Spółdzielnia włączona została do Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu. Od czasu tej organizacji i uchwalenia swoich statutów w nazwie WSS i jej oddziałów znalazło się słowo „ Społem”
1 lipca 1975 spółdzielnia w Kamiennej Górze stała się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze.
Do dnia 11 maja 1982r. grupa 50 członków założycieli powołuje Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Kamiennej Górze jako samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostkę gospodarczą. Po zarejestrowaniu statutu i uzyskaniu ponownie osobowości prawnej przejmuje swój majątek od „Społem” WSS w Jeleniej Górze. Na koniec 1982r. spółdzielnia zrzeszała 5146 członków. Prowadziła działalność na terenie miast Kamienna Góra, Lubawka i Bolków posiadając w tym czasie 78 placówek detalicznych, 2 magazyny hurtowe, 21 placówek gastronomicznych (restauracje, bary, pijalnie itp. ) 9 zakładów produkcyjnych (piekarnie, ciastkarni, masarnię), 7 punktów usługowych (introligator, magiel, pralnie itp.).
Spółdzielnia zatrudniała w 1982 r. 535 pracowników. Lata 80-te były okresem wielkiego wysiłku dla Spółdzielni i jej pracowników, gdyż szalejąca w kraju inflacja, wysoki popyt, niska podaż towarów, centralne rozdzielnictwo paraliżowały działalność handlową. Szeroko zakrojona w 1990 roku prywatyzacja handlu, w wyniku której Spółdzielnia utraciła kilkadziesiąt dzierżawionych obiektów handlowych, produkcyjnych i gastronomicznych spowodowała, że z miesiąca na miesiąc zmniejszył się potencjał gospodarczy i ludzki. Obecny kształt i działalność spółdzielni to efekt z jednej strony prowadzonej przez całe lata jej istnienia polityki inwestycyjnej, polegającej na budowie pawilonów handlowych, a z drugiej szybko i sprawnie przeprowadzanym procesom organizacyjnym i dostosowawczym. W roku 1995 uległa zmianie nazwa Spółdzielni z PSS na Kamiennogórską Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Kamiennej Górze. Działalność Spółdzielni została skoncentrowana na prowadzeniu handlu detalicznego i hurtowego. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w 10 placówkach detalicznych. Powierzchnia handlowa tych placówek wynosi 2.766 m2.
W 96 % działalność gospodarcza prowadzona jest w obiektach handlowych, będących własnością Spółdzielni. Dodatkowo prowadzimy działalność w 3 wynajętych lokalach. Spośród 10 placówek detalicznych 4 prowadzone są jako tanie sklepy typu „Grosik”, które cieszą się dobrą opinią wśród naszych Klientów.
Wychodząc naprzeciw rosnącej na rynku konkurencji Spółdzielnia systematycznie zmienia wizerunek swoich placówek handlowych, przede wszystkim poprzez modernizacje, remonty i poprawę wyposażenia technicznego. W 2006 roku został uruchomiony gruntownie zmodernizowany SUPERSAM, który jest wizytówką nowoczesnego handlu. Komputeryzacja sklepów, możliwość zapłaty karta płatniczą, sprzedaż rabatowa na kartę klienta „Społem”, animacje, degustacje, comiesięczna gazetka promocyjna – to działania zmierzające do poprawy obsługi klienta do zyskania jego sympatii i zachęcenia do zakupów w sieci naszych sklepów.
Codziennie w naszych sklepach zaopatruje się 4,5-5 tysięcy zadowolonych klientów.
„Społem” Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców znalazła się w prestiżowym gronie laureatów GAZELE BIZNESU 2002 – rankingu Puls Biznesu – najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw.
W liście okolicznościowym skierowanym z tej okazji do Spółdzielni Wojewoda dolnośląski napisał:
„Cieszę się niezmiernie, że na Dolnym Śląsku mała i średnia przedsiębiorczość tak prężnie się rozwija i to również dzięki Państwa obecności na rynku. W przyszłości od takich firm będzie zależał sukces naszego regionu w zjednoczonej Europie.
Dzisiejszy kształt funkcjonowania Spółdzielni nie byłby możliwy bez wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników Spółdzielni i jej członków oraz życzliwości naszych wiernych Klientów.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest SPOŁEM KAMIENNOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW , plac WolnościI 31, 58-400 Kamienna Góra.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.kamienna-gora.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym spolemkss@home.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.kamienna-gora.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej