SPOŁEM KAMIENNOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓWHISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY " SPOŁEM" KAMIENNOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W KAMIENNEJ GÓRZE

Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców
" Społem" działa na rynku lokalnym od ponad sześćdziesięciu lat. Jej początki sięgają daty 8 września 1945 r. kiedy to w Kamiennej Górze w lokalu starostwa odbyło się Walne Zgromadzenie Organizacyjne Spółdzielni Spożywców . Na zebraniu tym zatwierdzono statut spółdzielni,który podpisało 15 członków
założycieli oraz starosta Kamiennej Góry i wybrano 9 członków rady nadzorczej .W skład pierwszego zarządu Spółdzielni weszli :
- Marzec Władysław
- Miasztal Mieczysław
- Szczepański Stefan
Ówczesna nazwa spółdzielni brzmiała : Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Przyszłość " w Kamiennej Górze. Dnia 9 września 1945 r. sporządzono wniosek do
Sądu Okręgowego Wydział Rejestru Handlowego w Jeleniej Górze o wpis do rejestru. Spółdzielnia zrzeszała w wówczas 133 członków i prowadziła 2 sklepy spożywcze oraz jeden monopolu spirytusowego. W tym czasie na terenie ówczesnego powiatu kamiennogórskiego powstały jeszcze zamknięte spółdzielnie spożywców w :
- Spółdzielnia Spożywców Pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego "LNIARZ",
- Spółdzielnia Zamknięta Spożywców Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego " WISŁA" ,
- Rzeźniczo - Wędliniarska Spółdzielnia Pracy Użytkowników "Podhale",
- Spółdzielnie Pracowników Państwowych Zakładów Przemysłu Lniarskiego .W 1948 rozpoczęto proces łączenia mniejszych spółdzielni w większe. 11 grudnia 1949 r. podjęto uchwałę o połączeniu Spółdzielni w jedną Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Kamiennej Górze skupiając:
- 46 sklepów
- 6 restauracji
- 2 hotele
- 2 piekarnie
- 1 zakład rzeźniczo-wędliniarski
W 1966r. w wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych spółdzielczości Spółdzielnia włączona została do Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców we Wrocławiu. Od czasu tej organizacji i uchwalenia swoich statutów w nazwie WSS i jej oddziałów znalazło się słowo „ Społem”
1 lipca 1975 spółdzielnia w Kamiennej Górze stała się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze.
Do dnia 11 maja 1982r. grupa 50 członków założycieli powołuje Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Kamiennej Górze jako samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostkę gospodarczą. Po zarejestrowaniu statutu i uzyskaniu ponownie osobowości prawnej przejmuje swój majątek od „Społem” WSS w Jeleniej Górze. Na koniec 1982r. spółdzielnia zrzeszała 5146 członków. Prowadziła działalność na terenie miast Kamienna Góra, Lubawka i Bolków posiadając w tym czasie 78 placówek detalicznych, 2 magazyny hurtowe, 21 placówek gastronomicznych (restauracje, bary, pijalnie itp. ) 9 zakładów produkcyjnych (piekarnie, ciastkarni, masarnię), 7 punktów usługowych (introligator, magiel, pralnie itp.).
Spółdzielnia zatrudniała w 1982 r. 535 pracowników. Lata 80-te były okresem wielkiego wysiłku dla Spółdzielni i jej pracowników, gdyż szalejąca w kraju inflacja, wysoki popyt, niska podaż towarów, centralne rozdzielnictwo paraliżowały działalność handlową. Szeroko zakrojona w 1990 roku prywatyzacja handlu, w wyniku której Spółdzielnia utraciła kilkadziesiąt dzierżawionych obiektów handlowych, produkcyjnych i gastronomicznych spowodowała, że z miesiąca na miesiąc zmniejszył się potencjał gospodarczy i ludzki. Obecny kształt i działalność spółdzielni to efekt z jednej strony prowadzonej przez całe lata jej istnienia polityki inwestycyjnej, polegającej na budowie pawilonów handlowych, a z drugiej szybko i sprawnie przeprowadzanym procesom organizacyjnym i dostosowawczym. W roku 1995 uległa zmianie nazwa Spółdzielni z PSS na Kamiennogórską Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Kamiennej Górze. Działalność Spółdzielni została skoncentrowana na prowadzeniu handlu detalicznego i hurtowego. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w 10 placówkach detalicznych. Powierzchnia handlowa tych placówek wynosi 2.766 m2.
W 96 % działalność gospodarcza prowadzona jest w obiektach handlowych, będących własnością Spółdzielni. Dodatkowo prowadzimy działalność w 3 wynajętych lokalach. Spośród 10 placówek detalicznych 4 prowadzone są jako tanie sklepy typu „Grosik”, które cieszą się dobrą opinią wśród naszych Klientów.
Wychodząc naprzeciw rosnącej na rynku konkurencji Spółdzielnia systematycznie zmienia wizerunek swoich placówek handlowych, przede wszystkim poprzez modernizacje, remonty i poprawę wyposażenia technicznego. W 2006 roku został uruchomiony gruntownie zmodernizowany SUPERSAM, który jest wizytówką nowoczesnego handlu. Komputeryzacja sklepów, możliwość zapłaty karta płatniczą, sprzedaż rabatowa na kartę klienta „Społem”, animacje, degustacje, comiesięczna gazetka promocyjna – to działania zmierzające do poprawy obsługi klienta do zyskania jego sympatii i zachęcenia do zakupów w sieci naszych sklepów.
Codziennie w naszych sklepach zaopatruje się 4,5-5 tysięcy zadowolonych klientów.
„Społem” Kamiennogórska Spółdzielnia Spożywców znalazła się w prestiżowym gronie laureatów GAZELE BIZNESU 2002 – rankingu Puls Biznesu – najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw.
W liście okolicznościowym skierowanym z tej okazji do Spółdzielni Wojewoda dolnośląski napisał:
„Cieszę się niezmiernie, że na Dolnym Śląsku mała i średnia przedsiębiorczość tak prężnie się rozwija i to również dzięki Państwa obecności na rynku. W przyszłości od takich firm będzie zależał sukces naszego regionu w zjednoczonej Europie.
Dzisiejszy kształt funkcjonowania Spółdzielni nie byłby możliwy bez wysiłku i zaangażowania wszystkich pracowników Spółdzielni i jej członków oraz życzliwości naszych wiernych Klientów.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY